Jogi nyilatkozat

A KEVEVITAL KFT a kizárólagos tulajdonosa a Beatacosmetics honlapnak illetve e honlapon keresztül gyűjtött adatoknak. Ezen információk harmadik személyek számára nem adjuk el, nem adjuk bérbe, illetve nem tesszük hozzáférhetővé.

E honlapon találhatók más honlapokra utaló hivatkozások (linkek). Felhívjuk a figyelmet, hogy a KEVEVITAL KFT  nem vállal felelősséget e más honlapok bizalmassági gyakorlatáért. A jelen bizalmassági nyilatkozat kizárólag e honlapra vonatkozik.

"Nyilatkozat az adatcseréről (cookies - sütik) "sütik" kifejezés egy olyan technológiát jelent, amely megengedi honlapunknak, hogy rövid parancsokat helyezzen el az Ön böngésző programjában.Ez a parancs azonosítja az Ön böngésző programját a mi számunkra, de Önt nem azonosítja.A "sütik" segítségével nyomon követhetjük a honlapunkra érkező kéréseket, a forgalom ellenőrzéséből nyert adatokat felhasználva javíthatjuk szolgáltatásunkat.Ha nam kíván "sütiket" kapni az Beatacosmetics-es honlapról, vagy más honlapról, lehetősége van a böngésző programjában beállítani azt, hogy egy süti érkezésekor a böngésző program felkínálja a "sütik" engedélyezését vagy tiltását

A jogi nyilatkozat módosítása

A KEVEVITAL KFT  fenntartja e jogi nyilatkozat módosításának jogát. Javasoljuk, hogy a honlap látogatói minden alkalommal újra olvassák el a nyilatkozatot, annak érdekében, hogy az esetleges módosításokról értesüljenek.

Általános felelősség kizárás

Ezt a honlapot a KEVEVITAL KFT szolgáltatásként üzemelteti az alábbiakban előírt feltételeknek és kikötéseknek megfelelően. Kérjük, hogy a honlap használata előtt gondosan tanulmányozza ezeket a használati feltételeket (a  „Használati feltételek").  Az Beatacosmetics honlap (az „Beatacosmetics honlap") használatával Ön a jelen szerződés feltételeit kötelezőnek fogadja el magára nézve. Kérjük, ne használja ezt a honlapot, ha ezeket a feltételeket nem fogadja el.

Védjegy

Az Beataosmetics név és a  Beatacosmetics logó a  KEVEVITAL KFT bejegyzett védjegye.

Ez a védjegy a mi kifejezett írásbeli egyetértésünk nélkül nem másolható le vagy használható fel. Az ezen a honlapon megjelenő egyéb védjegyek és márkanevek a KEVEVITAL KFT vagy más tulajdonosok tulajdonát képezik, és felhasználásukhoz az ő hozzájárulásuk szükséges.

Az Beatacosmetics honlapot a KEVEVITL KFT tulajdonolja és üzemelteti. A  Beatacosmetics honlap tartalma a szerzői jog által védett. Ellenkező rendelkezés hiányában, az Beatacosmetics honlapon megjelenő anyag semmilyen módon nem másolható le, reprodukálható, terjeszthető, publikálható újra, tölthető , jeleníthető meg, küldhető vagy adható tovább. Attól függően, hogy Ön eleget tesz-e ezeknek a Használati feltételeknek, és kizárólag amennyiben az Ön számára a KEVEVITAL KFT engedélyezte az Beatacosmetics honlaphoz való hozzáférést és annak használatát, Ön egyes oldalakat vagy más dokumentumokat letölthet egyedi számítógépére, de csak személyes, belső, nem kereskedelmi használat céljából, feltéve, hogy ezeket a letöltött anyagokat semmilyen módon nem változtatja meg, nem illeszti be más dokumentumba, továbbá nem változtatja meg, illetve nem törli a szerzői jogi figyelmeztetést. Az ezekben a Használati feltételekben foglalt engedély a használati jogra vonatkozik, és nem minősül tulajdon átruházásnak. Ez az engedély nem ruházható át, és saját belátásunk szerint bármikor felmondható vagy visszavonható. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a honlapon korlátozzuk a frame-ek alkalmazását, és Ön köteles a honlapon a frame-k alkalmazásával haladéktalanul felhagyni, amennyiben erre nézve a KEVEVITAL KFT-től írásbeli felszólítást kap.

Kivéve, ha a KEVEVITAL KFT a honlapon ellentétes értelmű kijelentést nem tesz, az Beatacosmetics nem társul és nem társítható az Beatacosmetics honlapra hivatkozó vagy az ezen a honlapon hivatkozott, harmadik személy tulajdonát képező honlapok üzemeltetőivel, és nem rendelkezünk ellenőrzéssel az ilyen honlapokon megjelenő információk, oldalak, más dokumentumok és számítógépes programok felett. Az Beatacosmetics honlapon található hivatkozás vagy az erre a honlapra utaló hivatkozás nem jelenti azt, hogy a hivatkozott honlap a mi hozzájárulásunkkal vagy támogatásunkkal rendelkezne, ennek a honlapnak a részét képezné, vagy az azon található információk, oldalak, más dokumentumok, illetve számítógépes programok pontosságáért, minőségéért, biztonságos voltáért vagy megfelelőségéért felelősséget vállalnánk. A  KEVEVITAL KFT   semmilyen esetben nem felelős bármely más, ezen a honlapon hivatkozott honlap használatáért. A KEVEVITAL KFT kifejezetten elhárít bármilyen felelősséget az Beatacosmetics honlapon hivatkozott vagy az Beatacosmetics honlapra hivatkozó, harmadik személy tulajdonát képező honlapon található információk pontosságát, tartalmát vagy rendelkezésre állását illetően. Nem tudjuk biztosítani, hogy Ön meg lesz elégedve az Beatacosmetics honlapra hivatkozó vagy az Beatacosmetics honlapon hivatkozott, harmadik személy tulajdonát képező honlapon keresztül rendelkezésre álló termékkel vagy szolgáltatással, mert ezeket a honlapokat tőlünk független szervezetek tulajdonolják és üzemeltetik. A magunk részéről nem pártfogoljuk ezeket a termékeket vagy szolgáltatásokat, nem tettünk lépéseket annak érdekében, hogy megerősítsük a harmadik személy tulajdonát képező honlapon keresztül rendelkezésre álló információk pontosságát vagy megbízhatóságát. Semmilyen kijelentést vagy szavatolást nem teszünk azon információk biztonságát illetően (beleértve különösen a hitelkártyára vonatkozó és egyéb személyes információkat), amelyeket Ön harmadik személy számára megad akár az illető harmadik személy tulajdonát képező honlapon keresztül, akár más módon. Jogunkban áll, hogy saját belátásunk szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül technológiai vagy egyéb eszközök segítségével zároljuk az Beatacosmetics honlapra történő hivatkozásokat. Arra nézve is fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályok által engedett legteljesebb mértékben korlátozzuk a honlapunkra való hivatkozások lehetőségét, és Ön köteles az erre a honlapra utaló hivatkozást haladéktalanul törölni és eltávolítani a KEVEVITAL KFT ilyen értelmű írásbeli felszólításának átvételét követően.

ÖN ELFOGADJA, HOGY AMENNYIBEN HARMADIK SZEMÉLY TULAJDONÁT KÉPEZŐ HONLAPOT ÉS ERŐFORRÁSOKAT, VALAMINT AZ EZEN HONLAPOKON ÉS ERŐFORRÁSOKON TALÁLHATÓ VAGY OTT HOZZÁFÉRHETŐ TARTALMAT, INFORMÁCIÓT, ADATOT, REKLÁMOT, TERMÉKET, SZOLGÁLTATÁST VAGY EGYÉB ANYAGOT HASZNÁL, ILLETVE VESZ IGÉNYBE, AKKOR EZ AZ ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK ÉS AZ EZEN HONLAPOKRA ÉS ERŐFORRÁSOKRA VONATKOZÓ HASZNÁLATI FELTÉTELEK TÁRGYÁT KÉPEZI.

AZ EZEN A HONLAPON TALÁLHATÓ VAGY AZ ERRŐL A HONLAPRÓL LETÖLTHETŐ INFORMÁCIÓK, OLDALAK VAGY EGYÉB ANYAGOK A „MINŐSÉG SZAVATOLÁSA NÉLKÜLI" ALAPON KERÜLNEK SZOLGÁLTATÁSRA, VAGYIS AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR BURKOLT SZAVATOLÁS NÉLKÜL, BELEÉRTVE KÜLÖNÖSEN A JOGCÍM, AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG VAGY A JOGSÉRTÉSMENTESSÉG SZAVATOLÁSÁT IS. A KEVEVITAL KFT  SEMMILYEN KIJELENTÉST VAGY SZAVATOLÁST NEM TESZ AZ BEATA COSMETICS HONLAPON MEGTALÁLHATÓ VAGY AZ AZON KERESZTÜL HOZZÁFÉRHETŐ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT, IDŐBELISÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT ILLETŐEN.  AZ ILYEN INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA KIZÁRÓLAG AZ ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. A  KEVEVITAL KFT SEMMILYEN KIJELENTÉST VAGY SZAVATOLÁST NEM TESZ A KÖVETKEZŐKKEL KAPCSOLATOSAN: (A) AZ BEATA COSMETICS TANÁCSADÓK NYILATKOZATAI, CSELEKMÉNYEI VAGY MULASZTÁSAI; (B) AZ BEATA COSMETICS HONLAP IDŐBEN RENDELKEZÉSRE ÁLL, VAGY AZ BEATA COSMETICS HONLAPHOZ VALÓ HOZZÁFÉRHETŐSÉG FOLYAMATOS, HIBAMENTES VAGY BIZTONSÁGOS; (C) A HIBÁKAT VAGY HIÁNYOSSÁGOKAT KORRIGÁLJÁK; VAGY (D) AZ BEATA COSMETICS HONLAP, VAGY AZ A SZERVER VAGY HÁLÓZAT, AMELYEN KERESZTÜL EZ A HONLAP RENDELKEZÉSRE ÁLL, BIZTONSÁGOS, ILLETVE VÍRUSTÓL VAGY EGYÉB KÁROS ELEMTŐL MENTES. ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ JOG NEM ENGEDÉLYEZI A BURKOLT SZAVATOLÁSOK KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENTI KIZÁRÁS ÖNRE ESETLEG NEM VONATKOZIK.

A honlap elavult vagy pontatlan információkat tartalmazhat, és az információk értesítés nélkül is megváltoztathatók vagy frissíthetők. A KEVEVITAL KFT  semmilyen kötelezettséget nem vállal és kifejezetten  kizárja az ilyen információk frissítéséért vagy kijavításáért való felelősséget. A KEVEVITAL KFT semmilyen felelősséget nem vállal a honlapon esetlegesen található hibákból vagy hiányosságokból származó kárért vagy veszteségért, és a honlapon található információt a honlap látogatója csak saját kockázatára használja.

A , KEVEVITAL KFT  LEÁNYVÁLLALATAI VAGY TÁRSCÉGEI, TOVÁBBÁ MUNKAVÁLLALÓI, TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, ÜGYNÖKEI VAGY KÉPVISELŐI (AZ EMLÍTETT SZEMÉLYEK A  TOVÁBBIAKBAN EGYÜTTESEN: A KEVEVITAL KFT SZEMÉLYEK") SEMMILYEN ESETBEN NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A KÖVETKEZŐKBEN FELSOROLTAKBÓL SZÁRMAZÓ KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT : (A) BEATA COSMETICS HONLAP, (B) ÖN HASZNÁLJA VAGY NEM TUDJA HASZNÁLNI AZ BEATA COSMETICS HONLAPOT, VAGY (C) A KEVEVITAL KFT TANÁCSADÓK CSELEKMÉNYEI VAGY MULASZTÁSAI; AZ EGYES ESETEKBEN MÉG AKKOR SEM, HA A KEVEVITAL KFT VAGY AZ ILLETŐ FÉL FIGYELMÉT FELHÍVTÁK A KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK VESZÉLYÉRE. ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, ÍGY LEHET, HOGY A MEGELŐZŐKBEN FOGLALT KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK. A KEVEVITAL KFT NEM FELELŐS AZ ÖN KÖZREADÁSAIHOZ, TOVÁBBÍTÁSAIHOZ VAGY ADATAIHOZ, VAGY AZ ÖN ÁLTAL ELKÜLDÖTT VAGY KAPOTT, VAGY EL NEM KÜLDÖTT VAGY MEG NEM KAPOTT ANYAGOKHOZ VAGY ADATOKHOZ VALÓ ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉSÉRT, ILLETVE EZEK MEGVÁLTOZTATÁSÁÉRT. A KEVEVITAL KFT. NEM FELELŐS VAGY VONHATÓ FELELŐSSÉGRE BÁRMELY MÁS SZEMÉLY (BELEÉRTVE KÜLÖNÖSEN VALAMELY A KEVEVITAL  TANÁCSADÓ) VESZÉLYEZTETŐ, BECSÜLETSÉRTŐ, OBSZCÉN, TÁMADÓ JELLEGŰ VAGY JOGELLENES MAGATARTÁSÁÉRT VAGY TARTALMÁÉRT, VAGY AZÉRT, HOGY HARMADIK SZEMÉLY MEGSÉRTI MÁS SZELLEMI TULAJDONJOGÁT, A MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOGÁT VAGY EGYÉB JOGAIT.

×
×
×
×
×
×
×