Nyilatkozat a személyes adatok védelméről és a beatacosmetics.hu/shop internetes oldal működéséről

1. Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs oldalt kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy statisztikai adatokat nyerjünk róluk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. Egyes információkat összesített és feldolgozott formában egyes partnereink rendelkezésére bocsáthatunk abból a célból, hogy partnereink a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.

2. Cookie-k (sütik)

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését és perszonalizációs szolgáltatásaink működését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban a szájt perszonalizációs lehetőségeit igénybevenni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges.

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag technikai beállításokat tárolnak.A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink /illetve részeinek/ igénybevételének nem akadálya, azonban a weboldal minden lehetőségének igénybevételéhez, kihasználáshoz technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépek szükségesek.

3. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni és a felhasználó hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltatást. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára nyújtani, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.

4. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például értékesítés). Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

5. Nyilvános kommunikációs lehetőségek

A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Kevevital Kft jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Kevevital kft írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).

Jogi nyilatkozat
A KEVEVITAL KFT a kizárólagos tulajdonosa a Beatacosmetics honlapnak illetve e honlapon keresztül gyűjtött adatoknak. Ezen információk harmadik személyek számára nem adjuk el, nem adjuk bérbe, illetve nem tesszük hozzáférhetővé.

E honlapon találhatók más honlapokra utaló hivatkozások (linkek). Felhívjuk a figyelmet, hogy a KEVEVITAL KFT nem vállal felelősséget e más honlapok bizalmassági gyakorlatáért. A jelen bizalmassági nyilatkozat kizárólag e honlapra vonatkozik.

“Nyilatkozat az adatcseréről (cookies – sütik) “sütik” kifejezés egy olyan technológiát jelent, amely megengedi honlapunknak, hogy rövid parancsokat helyezzen el az Ön böngésző programjában.Ez a parancs azonosítja az Ön böngésző programját a mi számunkra, de Önt nem azonosítja.A “sütik” segítségével nyomon követhetjük a honlapunkra érkező kéréseket, a forgalom ellenőrzéséből nyert adatokat felhasználva javíthatjuk szolgáltatásunkat.Ha nam kíván “sütiket” kapni az Beatacosmetics-es honlapról, vagy más honlapról, lehetősége van a böngésző programjában beállítani azt, hogy egy süti érkezésekor a böngésző program felkínálja a “sütik” engedélyezését vagy tiltását

A jogi nyilatkozat módosítása

A KEVEVITAL KFT fenntartja e jogi nyilatkozat módosításának jogát. Javasoljuk, hogy a honlap látogatói minden alkalommal újra olvassák el a nyilatkozatot, annak érdekében, hogy az esetleges módosításokról értesüljenek.

Általános felelősség kizárás

Ezt a honlapot a KEVEVITAL KFT szolgáltatásként üzemelteti az alábbiakban előírt feltételeknek és kikötéseknek megfelelően. Kérjük, hogy a honlap használata előtt gondosan tanulmányozza ezeket a használati feltételeket (a „Használati feltételek”). Az Beatacosmetics honlap (az „Beatacosmetics honlap”) használatával Ön a jelen szerződés feltételeit kötelezőnek fogadja el magára nézve. Kérjük, ne használja ezt a honlapot, ha ezeket a feltételeket nem fogadja el.

Védjegy

Az Beataosmetics név és a Beatacosmetics logó a KEVEVITAL KFT bejegyzett védjegye.

Ez a védjegy a mi kifejezett írásbeli egyetértésünk nélkül nem másolható le vagy használható fel. Az ezen a honlapon megjelenő egyéb védjegyek és márkanevek a KEVEVITAL KFT vagy más tulajdonosok tulajdonát képezik, és felhasználásukhoz az ő hozzájárulásuk szükséges.

Az Beatacosmetics honlapot a KEVEVITL KFT tulajdonolja és üzemelteti. A Beatacosmetics honlap tartalma a szerzői jog által védett. Ellenkező rendelkezés hiányában, az Beatacosmetics honlapon megjelenő anyag semmilyen módon nem másolható le, reprodukálható, terjeszthető, publikálható újra, tölthető , jeleníthető meg, küldhető vagy adható tovább. Attól függően, hogy Ön eleget tesz-e ezeknek a Használati feltételeknek, és kizárólag amennyiben az Ön számára a KEVEVITAL KFT engedélyezte az Beatacosmetics honlaphoz való hozzáférést és annak használatát, Ön egyes oldalakat vagy más dokumentumokat letölthet egyedi számítógépére, de csak személyes, belső, nem kereskedelmi használat céljából, feltéve, hogy ezeket a letöltött anyagokat semmilyen módon nem változtatja meg, nem illeszti be más dokumentumba, továbbá nem változtatja meg, illetve nem törli a szerzői jogi figyelmeztetést. Az ezekben a Használati feltételekben foglalt engedély a használati jogra vonatkozik, és nem minősül tulajdon átruházásnak. Ez az engedély nem ruházható át, és saját belátásunk szerint bármikor felmondható vagy visszavonható. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a honlapon korlátozzuk a frame-ek alkalmazását, és Ön köteles a honlapon a frame-k alkalmazásával haladéktalanul felhagyni, amennyiben erre nézve a KEVEVITAL KFT-től írásbeli felszólítást kap.

Kivéve, ha a KEVEVITAL KFT a honlapon ellentétes értelmű kijelentést nem tesz, az Beatacosmetics nem társul és nem társítható az Beatacosmetics honlapra hivatkozó vagy az ezen a honlapon hivatkozott, harmadik személy tulajdonát képező honlapok üzemeltetőivel, és nem rendelkezünk ellenőrzéssel az ilyen honlapokon megjelenő információk, oldalak, más dokumentumok és számítógépes programok felett. Az Beatacosmetics honlapon található hivatkozás vagy az erre a honlapra utaló hivatkozás nem jelenti azt, hogy a hivatkozott honlap a mi hozzájárulásunkkal vagy támogatásunkkal rendelkezne, ennek a honlapnak a részét képezné, vagy az azon található információk, oldalak, más dokumentumok, illetve számítógépes programok pontosságáért, minőségéért, biztonságos voltáért vagy megfelelőségéért felelősséget vállalnánk. A KEVEVITAL KFT semmilyen esetben nem felelős bármely más, ezen a honlapon hivatkozott honlap használatáért. A KEVEVITAL KFT kifejezetten elhárít bármilyen felelősséget az Beatacosmetics honlapon hivatkozott vagy az Beatacosmetics honlapra hivatkozó, harmadik személy tulajdonát képező honlapon található információk pontosságát, tartalmát vagy rendelkezésre állását illetően. Nem tudjuk biztosítani, hogy Ön meg lesz elégedve az Beatacosmetics honlapra hivatkozó vagy az Beatacosmetics honlapon hivatkozott, harmadik személy tulajdonát képező honlapon keresztül rendelkezésre álló termékkel vagy szolgáltatással, mert ezeket a honlapokat tőlünk független szervezetek tulajdonolják és üzemeltetik. A magunk részéről nem pártfogoljuk ezeket a termékeket vagy szolgáltatásokat, nem tettünk lépéseket annak érdekében, hogy megerősítsük a harmadik személy tulajdonát képező honlapon keresztül rendelkezésre álló információk pontosságát vagy megbízhatóságát. Semmilyen kijelentést vagy szavatolást nem teszünk azon információk biztonságát illetően (beleértve különösen a hitelkártyára vonatkozó és egyéb személyes információkat), amelyeket Ön harmadik személy számára megad akár az illető harmadik személy tulajdonát képező honlapon keresztül, akár más módon. Jogunkban áll, hogy saját belátásunk szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül technológiai vagy egyéb eszközök segítségével zároljuk az Beatacosmetics honlapra történő hivatkozásokat. Arra nézve is fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályok által engedett legteljesebb mértékben korlátozzuk a honlapunkra való hivatkozások lehetőségét, és Ön köteles az erre a honlapra utaló hivatkozást haladéktalanul törölni és eltávolítani a KEVEVITAL KFT ilyen értelmű írásbeli felszólításának átvételét követően.

ÖN ELFOGADJA, HOGY AMENNYIBEN HARMADIK SZEMÉLY TULAJDONÁT KÉPEZŐ HONLAPOT ÉS ERŐFORRÁSOKAT, VALAMINT AZ EZEN HONLAPOKON ÉS ERŐFORRÁSOKON TALÁLHATÓ VAGY OTT HOZZÁFÉRHETŐ TARTALMAT, INFORMÁCIÓT, ADATOT, REKLÁMOT, TERMÉKET, SZOLGÁLTATÁST VAGY EGYÉB ANYAGOT HASZNÁL, ILLETVE VESZ IGÉNYBE, AKKOR EZ AZ ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK ÉS AZ EZEN HONLAPOKRA ÉS ERŐFORRÁSOKRA VONATKOZÓ HASZNÁLATI FELTÉTELEK TÁRGYÁT KÉPEZI.

AZ EZEN A HONLAPON TALÁLHATÓ VAGY AZ ERRŐL A HONLAPRÓL LETÖLTHETŐ INFORMÁCIÓK, OLDALAK VAGY EGYÉB ANYAGOK A „MINŐSÉG SZAVATOLÁSA NÉLKÜLI” ALAPON KERÜLNEK SZOLGÁLTATÁSRA, VAGYIS AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR BURKOLT SZAVATOLÁS NÉLKÜL, BELEÉRTVE KÜLÖNÖSEN A JOGCÍM, AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG VAGY A JOGSÉRTÉSMENTESSÉG SZAVATOLÁSÁT IS. A KEVEVITAL KFT SEMMILYEN KIJELENTÉST VAGY SZAVATOLÁST NEM TESZ AZ BEATA COSMETICS HONLAPON MEGTALÁLHATÓ VAGY AZ AZON KERESZTÜL HOZZÁFÉRHETŐ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT, IDŐBELISÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT ILLETŐEN. AZ ILYEN INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA KIZÁRÓLAG AZ ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. A KEVEVITAL KFT SEMMILYEN KIJELENTÉST VAGY SZAVATOLÁST NEM TESZ A KÖVETKEZŐKKEL KAPCSOLATOSAN: (A) AZ BEATA COSMETICS TANÁCSADÓK NYILATKOZATAI, CSELEKMÉNYEI VAGY MULASZTÁSAI; (B) AZ BEATA COSMETICS HONLAP IDŐBEN RENDELKEZÉSRE ÁLL, VAGY AZ BEATA COSMETICS HONLAPHOZ VALÓ HOZZÁFÉRHETŐSÉG FOLYAMATOS, HIBAMENTES VAGY BIZTONSÁGOS; (C) A HIBÁKAT VAGY HIÁNYOSSÁGOKAT KORRIGÁLJÁK; VAGY (D) AZ BEATA COSMETICS HONLAP, VAGY AZ A SZERVER VAGY HÁLÓZAT, AMELYEN KERESZTÜL EZ A HONLAP RENDELKEZÉSRE ÁLL, BIZTONSÁGOS, ILLETVE VÍRUSTÓL VAGY EGYÉB KÁROS ELEMTŐL MENTES. ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ JOG NEM ENGEDÉLYEZI A BURKOLT SZAVATOLÁSOK KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENTI KIZÁRÁS ÖNRE ESETLEG NEM VONATKOZIK.

A honlap elavult vagy pontatlan információkat tartalmazhat, és az információk értesítés nélkül is megváltoztathatók vagy frissíthetők. A KEVEVITAL KFT semmilyen kötelezettséget nem vállal és kifejezetten kizárja az ilyen információk frissítéséért vagy kijavításáért való felelősséget. A KEVEVITAL KFT semmilyen felelősséget nem vállal a honlapon esetlegesen található hibákból vagy hiányosságokból származó kárért vagy veszteségért, és a honlapon található információt a honlap látogatója csak saját kockázatára használja.

A , KEVEVITAL KFT LEÁNYVÁLLALATAI VAGY TÁRSCÉGEI, TOVÁBBÁ MUNKAVÁLLALÓI, TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, ÜGYNÖKEI VAGY KÉPVISELŐI (AZ EMLÍTETT SZEMÉLYEK A TOVÁBBIAKBAN EGYÜTTESEN: A KEVEVITAL KFT SZEMÉLYEK”) SEMMILYEN ESETBEN NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A KÖVETKEZŐKBEN FELSOROLTAKBÓL SZÁRMAZÓ KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT : (A) BEATA COSMETICS HONLAP, (B) ÖN HASZNÁLJA VAGY NEM TUDJA HASZNÁLNI AZ BEATA COSMETICS HONLAPOT, VAGY (C) A KEVEVITAL KFT TANÁCSADÓK CSELEKMÉNYEI VAGY MULASZTÁSAI; AZ EGYES ESETEKBEN MÉG AKKOR SEM, HA A KEVEVITAL KFT VAGY AZ ILLETŐ FÉL FIGYELMÉT FELHÍVTÁK A KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK VESZÉLYÉRE. ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, ÍGY LEHET, HOGY A MEGELŐZŐKBEN FOGLALT KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK. A KEVEVITAL KFT NEM FELELŐS AZ ÖN KÖZREADÁSAIHOZ, TOVÁBBÍTÁSAIHOZ VAGY ADATAIHOZ, VAGY AZ ÖN ÁLTAL ELKÜLDÖTT VAGY KAPOTT, VAGY EL NEM KÜLDÖTT VAGY MEG NEM KAPOTT ANYAGOKHOZ VAGY ADATOKHOZ VALÓ ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉSÉRT, ILLETVE EZEK MEGVÁLTOZTATÁSÁÉRT. A KEVEVITAL KFT. NEM FELELŐS VAGY VONHATÓ FELELŐSSÉGRE BÁRMELY MÁS SZEMÉLY (BELEÉRTVE KÜLÖNÖSEN VALAMELY A KEVEVITAL TANÁCSADÓ) VESZÉLYEZTETŐ, BECSÜLETSÉRTŐ, OBSZCÉN, TÁMADÓ JELLEGŰ VAGY JOGELLENES MAGATARTÁSÁÉRT VAGY TARTALMÁÉRT, VAGY AZÉRT, HOGY HARMADIK SZEMÉLY MEGSÉRTI MÁS SZELLEMI TULAJDONJOGÁT, A MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOGÁT VAGY EGYÉB JOGAIT.

Általános szerződési feltételek
I. Szolgáltató

A www.beatacosmetics.hu szépségápolási webáruházat a Kevevital Kft. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).

Cégnév: Kevevital Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Kevevital Kft.
Székhely: 6044.Hetényegyháza Hetény vezér u 119.
Cégjegyzékszám: 13-09-117542
Adószám: 14179916-2-03
Bankszámlaszám: K&H 10402300-50526677-71661001
Bejegyző hatóság neve: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Elérhetőségek:Telefon: +36 70 386-5534
E-mal: info@beatanatural.hu

II. A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása a BEATACOSMETICS áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.beatacosmetics.hu/shop webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére rendelés leadása után 24 órán belül. Amennyiben a Szolgáltató ezt nem teszi meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötelezettség alól.

A szerződés tárgya a www.beatacosmetics.hu/shop internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

III. Szerződéskötés

A megrendelés véglegesítésével (ráutaló magatartás) Ön elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.

Vásárló lehet:

cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy;
14. életévét betöltött kiskorú, aki a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik;
jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem iktatott. A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza. A törvény teljes szöveg megtekinthető: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről.

– A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:(1) 4. § A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Kézhezvételi időpont házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható.
A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén kell visszaküldenie a Kevevital Kft címére (2300.Ráckeve.Attila. u. 21) vagy személyesen visszahoznia a (2300.Ráckeve Attila u 21), és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt.)
A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.
Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, ami jelenleg 990 Ft.
Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.
Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló a vásárlás értékének megfelelően választhat másik terméket vagy elállhat a vásárlástól.

A Beata Cosmetics megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

IV. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

A Felhasználó feliratkozhat a beatacosmetics.hu hírlevelére.

A felhasználó a hírlevélre való feliratkozás önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban, ill. telefonon történik, az info@beatanatural.hu címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 70 386-5534-es telefonszámon.

Jelen felhasználási feltételek 2013. július hó 01-én lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.